PRODUCT

EZ BAG ถุงบรรจุอาหารเหลว

หมวดหมู่:
รายละเอียด

EZ BAG ถุงบรรจุอาหารเหลว

  • ผลิตด้วยพลาสติก Laminate (Food Grade)
  • ทนความร้อนได้ถึง 80 องศาเซลเซียส
  • มีข้อต่อ(Filling port)สำหรับกรอกอาหารพร้อมฝาปิด
  • มีปริมาตรบรรจุอาหารได้ 500 ซีซี
  • มีข้อต่อชนิดเดือยต่อกับสายให้อาหารได้เป็นอย่างดี
  • มีแบบบรรจุซอง 1:1 และ 1:10
  • ฆ่าเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์ (ETO)