บริการฆ่าเชื้อ Ethylene Oxide (ETO)

 

 

รับบริการฆ่าเชื้อ Ethylene Oxide (ETO) ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีใบรับประกันคุณภาพ สินค้าที่ขอรับบริการได้ เป็น วัสดุทางการแพทย์ สำลี ถุงมือ บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความปลอดเชื้อ ฯลฯ ด้วยมาตรฐาน ISO13485 , GMP