PRODUCT

Pediatric Urine (ถุงปัสสาวะสำหรับเด็ก)

หมวดหมู่:
รายละเอียด

ถุงปัสสาวะสำหรับเด็ก

  • ผลิตด้วยพลาสติก PE ใส มองเห็นของเหลวภายใน
  • ขนาดบรรจุ 100 CC.
  • ภาชนะมีแถบฟองน้ำพร้อมแถบกาวชนิดไม่ระคายเคือง
  • ฆ่าเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์ (ETO)