ประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับ “ โรงพยาบาลราชวิถี ” ในโอกาสเปิดแผนการลงทุนปี 2561 พร้อมก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เพื่อบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

กิจกรรม

บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นและขาดแคลนแก่โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายนวมินทร์
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน บ้านปากเกร็ด