PRODUCT

Feeding Tube

หมวดหมู่:
รายละเอียด

Feeding Tube No.5,6,8,10

 • เป็นสายยางสำหรับให้อาหาร ทำจาก PVC (Medical grade)
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับการฆ่าเชื้อโดย E.O GAS เพื่อความปลอดภัยของคนใช้
 • ผลิตภัณฑ์พิมพ์ระบุ ร่งที่ผลิต วันที่ผลิต วันที่ผลิต
 • MARKETING DIMENSIONS FROM DISTAL END
 • First Mark 25 Cm.
 • Second Mark 50 Cm.
 • Third Mark 75 Cm.
 • ความยาวของสาย 105 ซม.
 • Connector มีสีตรงกับเบอร์ตามมาตรฐานสากล
 • เนื้อยางหรือ PVC มีความนิ่มพอดี เหมาะในการสอดใส่ เกิดการระคายเคืองน้อย
 • หากผลิตภัณฑ์มีการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ บริษัทผู้จัดจำหน่ายจะเปลี่ยนให้ใหม่ ภายใน 15 วันทำการ