PRODUCT

NG.Tube

หมวดหมู่:
รายละเอียด

NG.Tube No.12-18

  • ผลิตด้วยพลาสติก PVC(Medical grade)
  • สายส่งมีความยาว 125 ซม.
  • ปลายสายมีรูเปิดไม่มีส่วนแหลมคม
  • มีรูด้านข้าง เรียงสลับกัน
  • มีแถบแสดงระยะ ไม่น้อยกว่า 3ตำแหน่ง
  • ฆ่าเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์ (ETO)
  • หากผลิตภัณฑ์มีการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ บริษัทผู้จัดจำหน่ายจะเปลี่ยนให้ใหม่ ภายใน 15 วันทำการ